Gift of Life is opgericht door Jeroen en Jolanda Koornstra en bestaat uit verschillende mensen met een passie voor Jezus Christus.

Als stichting willen we mensen het Leven laten ontdekken dat Jezus geeft, in alle volheid.

We doen dat door prediking, onderwijs, en verschillende evenementen.
We geloven dat Gods Woord levensveranderend is.