Privacy Statement Stichting Gift of Life

Inleiding
Stichting Gift of Life (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft. Wij doen dit om jou zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met je vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@giftoflife.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Nieuwsbrieven en mailings

Je kunt je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gepersonaliseerd. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kun je je via iedere ontvangen e-mail uitschrijven door gebruik te maken van de link die daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Wij gebruiken MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Met MailChimp is om deze reden een bewerkersovereenkomst afgesloten.

 • Webshop

In onze administratie houden we bij wie gebruikt heeft gemaakt van de webshop.
Van deze contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten optimaal uit te kunnen voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken en bestelde producten naar het door jou opgegeven adres te kunnen verzenden.

 • Evenementen

Wij organiseren evenementen (voor o.a. onderwijs, training etc.). In onze administratie houden we bij wie zich opgegeven heeft voor een bepaald evenement. Van deze contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten optimaal uit te kunnen voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, je te kunnen informeren en je deelname te kunnen bevestigen.

Je kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.


Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@giftofline.nl.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Links
Op de websites van Gift of Life kunnen verwijzingen naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.