1. Officiële naam: Stichting Gift of Life

 2. KVK-nummer: 52343006
  RSIN: 8504.03.996

 3. Post- of bezoekadres, het telefoonnummer, of het e-mailadres van de ANBI:
  Akkerroos 25
  3892XM Zeewolde
  info@giftoflife.nl

 4. Statutaire doelstelling en andere interne regelgeving:
  Het uitdragen van het evangelie en voorts hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
  Jaarplan 2022

 6. Bestuurssamenstelling:

  Voorzitter: Jeroen Koornstra
  Secretaris: Johanna Poelman

 7. Het bestuur ontvangt geen beloning, er wordt gewerkt met vrijwilligers.
 8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de ANBI:
  Sociaal jaarverslag 2021

 9. De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting:
  Jaarrekening GoL 2021